Menu

Visioner og mål

Børn-Unge udvalg

Værdier

Verninge IF Fodbold = Samvær, leg og glæde med fodbolden.

Engagement - Fællesskab, Positiv VI følelse - Vi gør det sammen

Tydelighed - Værdier, Vision, Mission, Strategi - Mål og Handlinger - Ansvarsområder - Kommunikationsveje.

Sammenhold - Respekt, Rummelighed, Tolerance.

Udvikling - Udvikling af kompetencer hos trænere, frivillige og som klub.

 

Glæde – vi er sociale væsner og vi finder glæde i vores interesse og samvær.

Børn-Unge udvalg

Deltagere:

 • Børne & Ungdomsudvalgs ansvarlig + 2 til 3 deltagere mere.

Referent :

 • Behøver ikke være medlem af bestyrelsen.
 • Refererer til de ansvarlige i bestyrelsen.

Opgaver :

 • Har det sportslige ansvar for de enkelte afdelinger.
 • Opgaver for de enkelte årgange gælder både for Piger og Drenge.
 • Sikre bedst mulig integration af nye medlemmer.
 • Skabe et trygt træningsmiljø.
 • Overholdelse af økonomiske rammer.
 • Sikre at ”Den Blå VIF Tråd” efterleves på alle holdene i afdelingen.
 • Sikre at medlemmerne tilbydes det rette trænings- og kamptilbud på alle niveauer.
 • Medvirke til samarbejde på tværs af afdelingerne.

Mål og handlinger for Sportslig udvikling – Børne- Ungeudvalg

Mål på kort sigt :

 • Udkast til ”Den Blå VIF Tråd” udarbejdes og fremlægges for bestyrelsen.
 • Alle årgange skal trænes/spille kamp, således glæden og det sociale aspekt er højt prioriteret.
 • Aftale indgås med målmandstræner. (Senior og Ungdom).
 • Sikre bedre trænersamarbejde i ungdom – Vidensdeling mm.
 • Øge medlemstallet i børn og ungdom.
 • Øget fokus på forældresamarbejde/involvering.
 • Fokus på afholdelse af forældremøde for alle hold/afdelinger.
 • Udarbejdelse af værdigrundlag for indgåelse af klubsamarbejde.
 • Tidligere og målrettet styring af og med Samarbejdes klubber (drenge og piger).
Handlingsplan på kort sigt :
 • De årgangsansvarlige skal jævnligt, følge op på udviklingen i de enkelte årgange.
 • Udviklingsplan for alle hold/afd. og evt. trænere.
 • Mindst to årlige møder med alle trænere og ledere.
 • Trænere vil løbende tilbydes udvikling og vedligeholdelse af kompetencer gennem trænerkursuser.
 • Aftale indgås med målmandstræner.
 • Opgradering af rekvisitter.
 • Arbejde for flere kampe afvikles på hjemmebane samme dag.

Mål på lang sigt (2023-2026) :

 • Alle klubbens årgange, skal i videst mulige omfang spille årgangs fodbold, hvis klubben ikke har spillere nok,          skal aftale søges med samarbejdes klubber.
 • Øge medlemstallet i børn og ungdom.
 • Min. 2 hold i alle drengerækker og min. 1 hold i alle pigerækker.
 • Udtænke et koncept, som kan tilvejebringe flere midler til klubbens arbejde.
 • Samarbejdsaftale med interessante klubber indgås.
 • (VIF vil være FrontRunner).
 • Mere udbytte af OB samarbejdet, herunder udnyttelse af de muligheder samarbejdet tilbyder.
Luk