Menu

Omklædningsrum

På tavlen i mellemgangen vil det fremgå:

  • Hvilket omklædningsrum man er tildelt.
  • Hvilken bane man skal spille på.

Der er to 11mands omklædningsrum og to 8mands omklædnings rum.

Der er et dommerrum

Luk