Menu

Struktur - Vision - Målsætning

Sportslig struktur

Bestyrelsen i Verninge IF ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være kendt som en troværdig klub, både for spillere, trænere, ledere, sponsorer og andre samarbejdspartnere.

Vi holder fokus på klubbens kendetegn og værdier.

Det er vigtigt, at det sportslige niveau og træningsmiljøet vægtes højt. Det handler ikke om, at alle skal være elitespillere, men om at alle skal ”have noget med hjem”, når de går fra træning.

Alle spillere skal opleve, at de har haft en god træning inden for rammerne af klubbens målsætning. 

Forventninger til trænere og ledere:

For at sikre at der er overensstemmelse mellem træneren/ lederens behov og ønsker, og bestyrelsens krav/forventninger, skal der løbende gennemføres  træner og ledersamtaler. Samtalerne gennemføres af et medlem i bestyrelsen. Derudover afholdes der regelmæssige træner og ledermøder, hvor evt. problemer, emner, temaer m.v. tages op.

Uddannelse af trænere og ledere:

Det skal være attraktivt og udviklende at være træner i Verninge IF. Klubben vil løbende tilbyde den enkelte træner interne/eksterne kurser, med mulighed for at videreudvikle sig som træner og få styrket sine kompetencer.

Behov for kurser og uddannelser aftales i samråd med bestyrelsen.

 

Luk