Menu

Hvad gør Verninge IF

Hvad gør Verninge IF.

Verninge IF prioriterer børns sikkerhed mod pædofili under deres udøvelse af idræt i idrætsforeningen meget højt.

Vi vil, når en ny træner/leder starter, kontrollere hvorvidt den pågældende træner/leder er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

Forebyggelse er som bekendt altid bedre en helbredelse, og vi opfordrer derfor samtidig til, at emnet kan drøftes i en tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, der dog skal forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn. 

Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Vi videregiver sager til myndighederne eller DIF (Danmarks Idræts-Forbund) , såfremt vi ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller at en sag vurderes at være grænseoverskridende, og at det dermed kan være tale om pædofili.

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente børneattester på trænere, instruktører og ledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister, og er fortrolige og underlagt tavshedspligt, og skal derfor behandles på en betryggende måde for alle parter, baseret på objektivitet og konsekvens.

Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af lov om børneattester.

Læs mere her DET UHØRTE OVERGREB - DIF

Luk