Menu

Klubbens Procedurer

Klubbens Procedurer.

Klubbens formelle retningslinier og procedurer.

Kontrol.

Følgende grupper kontrolleres: Trænere / ledere / instruktører for børn under 15 år.

Interval for kontrol: Ved nyansættelser - efterflg. hvert år.

Oplysningerne søges og indehaves af: Kasseren 

Tavshedspligt.

Ovennævnte person/er er underlagt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder med undtagelse af klubbens underretningspligt til DIF (Danmarks Idræts-Forbund.)

Underretningspligt til DIF.

Ingen idrætsforeninger under Danmarks Idræts-Forbund kan ansætte eller have en person ansat (lønnet eller ulønnet), som skal varetage børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen tiltales eller dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge.

Foreningen er forpligtet til at underrette Danmarks Idræts-Forbund, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.

Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF’s bestyrelse hurtigst muligt træffe afgørelse i sagen, hvilket vil sige fastsætte i hvor lang tid den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.

Dette regelsæt gælder fra 1. januar 2008.

Læs mere her DET UHØRTE OVERGREB - DIF

 

Luk